Kinesiologi

Kinesiologi betyder ” Læren om bevægelse”

Kinesiologi er udviklet i USA af kiropraktorer, som har sammensat deres viden med østens meridianlære.

Meridianer er energibaner, bl.a. til vores muskler og organer, og de virker som el-ledninger til en lampe. Hvis der er brud på ledningerne, er der ingen lys i lampen. På samme måde kommer der ingen energi til en muskel og/eller et organ, hvis der er en blokering på den meridian, der er tilknyttet musklen/organet.

I kinesiologi anvendes muskeltestning for at få en tilbagemelding/feed-back fra kroppen om, hvor og hvordan den er i balance, og hvor og hvordan den er ude af balance.

I kinesiologi arbejdes der på det bevidste, underbevidste og kropbevidste plan for at afbalancere klienten, så han/hun er i balance tankemæssigt, følelsesmæssigt og fysisk, og energien kan flyde frit.

En behandling varer 1½ time – 2 timer, hvor der er tid til at få sat følelser og symptomer ind i en meningsfuld sammenhæng. Enhver afbalancering er en unik proces.

Typiske ting, som jeg møder i min praksis:

Stress i en eller anden form (fysisk, psykisk eller biokemisk) er altid det overordnede tema. Med kinesiologien kan jeg hjælpe dig med at finde ind til den virkelige årsag til dine ubalancer. Først når roden til ubalancen er fundet, kan selvhelbredelsen virkelig tage fart.

Følelsesmæssig stress Udløst af traume, chok og stress.
Biokemisk stress Udløst af ophobning af toksiner eller vira i kroppen.
Fysisk stress Spændte muskler i kæber, skuldre og andre muskler i kroppen udløst af følelsesmæssig stress.
 • Symptomer, der ikke kan diagnosticeres

 • Sygdomme, der er opgivet helbredt af lægerne

 • Psykiske problemer

 • Personlig udvikling

 • Smertelindring

 • Stress og traumer

 • Mangel på energi

 • Stress forårsaget f.eks. af arbejdsmæssig stress, sorg, negative tankemønstre

 • Sammenhæng mellem fysiske smerter og negative følelser/fastlåste følelser

 • Kroniske sygdomme som lavt stofskifte, kronisk træthed, binyrestress

 • Energetisk udrensning af kviksølv, aluminium og andre tungmetaller

 • Energetisk udrensning af EBV virus

 • Afbalancering af binyrestress

 • Udrensning af EBV virus

 • Afbalancering af stofskifteproblemer: lavt stofskifte, jodmangel osv.

 • Udrensning af tungmetaller

 • Piskesmæld

 • Tobaksafvænning

 • Fobier

 • Test af hvilke vitaminer og mineraler, der er behov for

 • Kæbespændinger

 • Skulderspændinger og skævheder i kroppen

 • Kostvejledning generelt

 • Ved afbalancering ved kroniske sygdomme og udrensning af EBV virus gives kostråd iflg. Anthony William’s principper

Behandlingens forløb

Når en klient for første gang skal behandles hos mig, taler vi først om, hvad målet med behandlingen er, og hvordan muskeltesten og afbalanceringen foregår. Dette mål er ledesnor for afbalanceringen og defineres positivt, som var det allerede opnået. Et mål kan være ”jeg lader mig ikke påvirke af pres på mit arbejde, ”jeg er fri for stress. Man kan også arbejde med et tema som f.eks. udrensning af tungmetaller/affaldsstoffer og EBV virus.

Forløbet i kinesiologisk behandling er præget af stor nænsomhed og med­bestemmelse. Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere

Test og afbalancering

Muskeltesten er det arbejdsinstrument, som man benytter. Muskeltesten kan afsløre forskellen mellem blokeret og flydende energi. Forskellen er dermed vejviseren for det næste skridt, som tages. Muskeltesten er biofeedback fra kroppen, tankerne og energien.

Kommunikationen med kroppen foregår ved, at der trykkes let på testmusklen, samtidig med at man kommer med forskellige udsagn. Musklen vil enten vise sig at være svag eller stærk og dermed give svar på, om der er stress på udsagnet eller ej.

Alt, hvad der er godt for det enkelte menneske – fysisk, psykisk og ernæringsmæssigt – opleves af kroppen som en positiv udfordring, og det påvirker ikke muskeltonus negativt.

Alt, hvad der er dårligt for det enkelte menneske, opleves som en belastning og resulterer i en nedsættelse af muskeltonus.

Kinesiologen finder herefter ved hjælp af muskeltestning frem til den/de øvelser, der igen bringer kroppen i balance og bevarer musklens tonus.

Der kan være behov for healing, akupressur, chakraafbalancering, arbejde med meridianbaner og meget mere.

Når man tilfører energi enten ved at styrke meridianbanerne med akupressur, healing, homøopatisk lysterapi osv., tester man også musklen for at konstatere, hvornår kroppen har fået nok energi. Ved f.eks. homøopatisk lysterapi ved udrensninger, kan man helt nøjagtig få besked fra kroppen om, hvor toksinerne har sat sig.

Ofte vil det være nødvendigt med et forløb, hvor klient og kinesiolog arbejder tæt sammen. Der vil næsten altid være hjemmeopgaver mellem behandlingerne.