Matrix programmet

Vibrationel Kinesiologi / MATRIX:

Ved hjælp af muskeltest gennemgår jeg dit energisystem, knogler, muskler, evt. kemi i kroppen, relevante organer eller andre funktioner i kroppen. Jeg tester tidspunkt for ubalancer og korrigerer – oftest med lyd og andre naturlige frekvenser. Herved påvirkes hele din krops energimatrix, de elektriske felter, celler og nervesystem, hvorved skævheder rettes og blokeringer fjernes.

Dette er i høj grad frekvensmedicin. En ny men yderst effektiv måde at behandle på. Ved at korrigere kroppens energimatrix og de elektriske felter sættes der positive processer i gang, og korrektionerne sker inde fra i kroppen. Dette gør metoden meget anvendelig og meget effektiv til alle aldersgrupper og alle former for ubalancer og problematikker.

Jeg arbejder med hele dit energisystem, kranie- sakralområdet (slag fra uheld og skævheder generelt afbalanceres), ubalancer i øjne og ører (kan være en stor hjælp ift. indlæringsproblemer) og stofskiftet.

  • Opnåelse af optimal livsenergi

  • Fødselstraumer

  • Uhensigtsmæssige mønstre

  • Indlæringsproblemer

  • Adfærdsproblemer

  • Fysiske skævheder

  • Whiplash/piskesmæld

Og mange andre ting.

Behandlingens forløb

Behandlingen egner sig til alle aldersklasser. Når der sættes et mål på ift. det man gerne vil opnå, kan man stort set arbejde med alt med denne metode. I korte træk handler det om at trække informationer op fra underbevidstheden ift. ubalancen. Det kan både være noget, man kan huske, men det kan lige så godt være noget, man ikke kan huske med sin bevidsthed – men kroppens celler husker alt, så det er muligt at få informationerne selvom det ikke huskes med bevidstheden. Derefter testes hvilken lydfrekvens, der kan afbalancere for at nå målet. Det arbejder i kroppen en vis tid. Jeg tester, hvor lang tid det arbejder og hvor længe du hver dag skal høre helt specifikke lydfiler. Dette aktiverer dine egne helbredende kræfter uanset om det er mentalt eller fysisk.

Jeg har positive erfaring med klienter, som har roteringer og forskydninger på deres øverste nakkehvirvler efter et piskesmæld. Det kan være mange år siden, at det er sket, og der kan have været mange gener ved det siden, såsom svimmelhed, manglende balance, hovedpine/migræne, fremkaldelse af allergier og generel ubalancer i kroppen. Dem der har prøvet det ved, at det kan være meget invaliderende. Ved Matrix metoden er der hjælp at hente.

Kun få i Danmark har denne uddannelse

Jeg er uddannet i denne retning indenfor kinesiologien hos Karin Jensen, som sammen med musiker Jane Winther har udviklet flere former for lydfrekvenser til dette arbejde.